Erityispätevyys

Sukellus- ja ylipainelääketieteen erityispätevyys perustettiin vuonna 1993 ensimmäisenä erityispätevyysohjelmana päihdelääketieteen kanssa. Sittemmin erityispätevyyksiä on syntynyt 32. Erityispätevyyksien tarkoituksena on täydentää lääkärien koulutusta alalla, joka vaatii useamman eri erikoisalan osaamista. Ohjelman kokoavat alan asiantuntijat. Lääkäriliitto koordinoi ja valvoo koulutusta sekä myöntää erityispätevyyyden asiantuntijaorganisaation esityksestä.

Sukellus- ja ylipainelääketieteen erityispätevyys vaatii vähintään kahden vuoden kliinisen palvelun ylipainelääketieteen yksikössä, jota johtaa erityispätevyyden omaava lääkäri. Käytännössä tällä hetkellä kliinistä palvelua voi suorittaa TYKSin teho-osaston ylipainehappihoitokeskuksessa sekä Puolustusvoimien Sukelluslääketieteen keskuksessa. Kliinisen työn lisäksi pätevöityminen edellyttää teoreettista koulutusta sekä tentin läpäisemistä.

Lisätietoja: http://www.laakariliitto.fi/koulutus/erityispatevyydet/sukellus⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠