Vuodet 1999-2004

Pitkään SSLY:n primus motorina toiminut sukelluslääketieteen ja ylipainehappihoidon dosentti Seppo A. Sipinen siirtyi 22 puheenjohtajavuoden jälkeen “reserviin”,  hallituksen varajäseneksi ja jätti puheenjohtajuuden korva-, nenä- ja kurkkutautien sekä allergologian erikoislääkäri, LL Jari Suvilehdolle. Sipinen jatkoi kuitenkin aktiivisesti kansallisesti ja kansainvälisesti monissa muissa luottamustehtävissä. Suomen Urheilusukeltajaliitto myönsi keväällä 1999 Seppo Sipiselle kultaisen ansiomerkin SSLY:n esityksestä pitkäaikaisesta toiminnasta Suomen sukelluslääketieteen hyväksi.

Lääketiedepäivillä 2000 pidettiin mielenkiintoinen ylipainehappihoitoteemaan keskittynyt luentosarja, jossa oli asiantuntijaluennoitsijoita Ruotsista ja Suomesta. Tilaisuus sai erittäin hyvän suosion ja arvostelut kuulijoilta.

 SSLY:n 25-vuotisjuhlakokous pidettiiin 27.-28.10.2000, jossa käytiin läpi sekä sukelluslääketieteen että ylipainehappihoidon historia ja nykytilanne Suomessa.  Lisäksi saatiin vertailla Sveitsin ja Viron tilannetta omaamme.

 Yhdistys järjesti Biomedicumissa Helsingissä 31.8.-1.9.2001 koulutustilaisuuden, jossa osanottajia oli yhteensä 44. Ensimmäisenä päivänä asiantuntijat kertoivat ylipainehappihoidosta Suomessa ja toisena käsiteltiin sukeltajan riskitekijöitä. Osa jäsenistöstä käytti hyväksi mahdollisuutta tutustua sukeltaen Suomenlahden hylkypuistoon.

 SSLY hyväksyttiin Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin jäseneksi 24.5.2002. Tämä mahdollisti yhdistyksen kotisivujen saamisen lääkäriportaali Terveysporttiin. Jatkossa tästä tuli pääasiallinen yhdistyksen sisäinen tiedonvälityskanava ja paperille painetusta News Bubblesta luovuttiin. Tiedotetta kuitenkin jatkettiin sähköisessä muodossa. Suomen Lääkärilehdessä julkaistiin kesän 2002 aikana kahdeksanosainen katsausartikkelisarja, joka käsitteli tärkeimmät hyväksytyt ylipainehappihoidon indikaatiot ja hoidot Suomessa sekä sukeltajan lääkärintarkastuksen ja sukellustapaturmien hoidon.

Meriturvan pelastautumiskoulutuskeskuksessa Lohjalla pidettiin 12.10.2002 koulutustilaisuus sukelluslääkärintarkastuksista ja -tapaturmista.  Koulutuksessa oli sekä luento- että pienryhmäkoulutusta, joista saatiin erinomaista palautetta osallistujilta.  Samassa yhteydessä muutettiin myös virallisesti käytäntö keuhkojen rutiininomaisesta röntgenkuvaamisesta. Jatkossa tutkittiin vain epäiltäessä sukelluskel-poisuutta rajoittavaa sairautta ja tällöinkin harkinnan mukaan HRCT tutkimuksena. Kansainvälistä huippuluokkaa olevaan koulutuskes-kukseen pääsimme tutustumaan toiminnanjohtaja Kari Lehtosalon opastamana ja innokkaimmat saivat kokeilla erilaisia vesipelas-tautumisvälineitä omakohtaisesti, metrin aallokossa ja 20 m/s tuulessa.

TYKS:ssa ja Maarianhaminassa pidettiin 22.-24.8.2003 kolmipäiväinen koulutustilaisuus, josta ensimmäinen päivä käsitteli ylipainehappihoitoa ja toinen ja kolmas sukelluslääketiedettä. 

Yhdistys järjesti 22.4.2004 yhdessä Suomen Anestesiologiyhdistyksen ensihoitojaoksen ja Sotilaslääketieteen laitoksen merivoimaosaston kanssa ensimmäisen ADALS koulutuksen (Advanced Diving Accident Life Support Training eli sukellustapaturman ensihoito) Upinniemessä, Suomenlahden Meripuolus-tusalueella. Ensimmäinen, vain teoriaosan sisältävä koulutuskerta oli tarkoitettu erityisesti yhdistyksen jäsenille. Tältä kurssilta saatua palautetta hyödyntäen järjestettiin varsinainen kaksipäiväinen, myös käytännön harjoitukset sisältävä ADALS-kurssi 22.-23.10.2004 yhdessä Lääkintä-RUK:n kurssin kanssa Hennalassa, Lahdessa.