Yhdistyksen perustaminen 1975

Sukelluslääketieteeseen perehtyneet lääkärit ovat perinteisesti toimineet eri maiden merivoimien palveluksessa. Suomessa tehtiin samoin, mutta malli ei oikein toiminut, tiedon puutteessa.

Yhdysvalloissa perustettiin ensimmäinen alan lääketieteellinen yhdistys, The Undersea and Hyperbaric Medical Society (UHMS) vuonna1967 (aluksi vain UMS), johon liittyi myös muita kuin laivastoissa palvelevia lääkäreitä ja muiden alojen tutkijoita.

 Sitä seurasi Euroopan vastaavan, The European Underwater and Baromedical Society:n (EUBS) perustaminen Lontoossa 1971. Sen nimi oli alkuun virallisesti The European Undersea Bio-Medical Society. Järjestön ensimmäinen tieteellinen kongressi pidettiin yhdistyksen puheenjohtajan prof. Carl Magnus Hesserin johdolla Karolinskassa 1973. Siellä oli kuulijoina myös kaksi suomalaista, LL Erik Eklund ja Henrik Renvall.

 Sukelluslääketieteestä kiinnostui ensin joukko sukellusta harrastavia lääkäreitä huomatessaan kuinka vähän tiedettiin siihen liittyvistä ongelmista. Tästä pienestä joukosta muodostui Sukelluslääkäriyhdistyksen siemen. Sukellusharrastuksen turvallinen jatkaminen ja tutkitun tiedon hankkiminen toimi joukon yhteen liittymisen pontena.

 Sukeltamista harrastavat lääkärit päättivät koota yhteen sen tiedon, mitä kirjallisuudesta ja alan ulkomaisista kongresseista oli saatavissa. Heistä aktiivisimmat toimivat Sukelluslääkäritoimikunnassa Urheilusukeltajain Liitossa vuoteen 1974 asti. Tarve profiloitua nimenomaan lääketieteel-liseksi yhdistykseksi sai aikaan Suomen sukelluslääkäriyhdistyksen (SSLY) perustamisen keväällä 1975.

 Samana syksynä (25.10.1975) pidettiin Valtion Palo-opistolla Otaniemessä yhdistyksen virallinen, perustava kokous. Perustajajäseninä toimivat Arto Lahti, Henrik Renvall ja Seppo Sipinen. He muodostivat myös alkuun hallituksen: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri. Samalla pidettiin ensimmäinen yhteinen koulutuspäivä USA:n ja Euroopan esimerkkien rohkaisemina. Tilaisuus onnistui ja jäseniä tuli heti 27 ja seuraavana vuonna 31 lisää. SSLY hyväksyttiin yhdistysrekisteriin vuonna 1976. Nimi muutettiin vuonna 1988 Suomen sukellus- ja ylipainelääke-tieteelliseksi yhdistykseksi.