Yhdistyksen historia

Yhdistyksen 40-vuotisjuhlaa varten vuonna 2015 toimitettiin kirjanen Sukellus- ja ylipainelääketiedettä 40 vuotta Suomessa, joka myös painettiin. Yhdistyksen historiasivusto on koottu tästä materiaalista. Juhlajulkaisun kokosi dosentti Seppo A. Sipinen SSLY:n hallituksen tuella. Vuoden 2015 jälkeisen päivityksen on tehnyt Anne Räisänen-Sokolowski. Alkuperäisen HBO osuuden kirjoittivat Jorma Klossner ja Mika Valtonen ja päivityksen on tehnyt Olli Arola.


Kiitokset

SSLY:n, kuten jokaisen vapaaehtoistoimintaan perustuvan yhdistyksen selkärangan muodostaa aktiivisesti toimiva hallitus ja erityisesti sen nimetyt vastuunkantajat, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi sihteerit ja varainhoitajat. Ilman heidän vapaa-ajastaan uhraamiaan lukemattomia tunteja ei tämäkään yhdistys olisi päässyt alkuinnostusta pidemmälle. Samat aktiivit ovat usein toimineet ydintehtävissä vuodesta toiseen, mikä on ollut toimivuuden kannalta hyödyllistä.

 SSLY kiittää lämpimästi yhdistyksen aktiivisia sihteereitä Kari Viitalaa, Heikki Penttilää, Kaija Heiskanen-Kuismaa, Ritva Arajärveä, Juha Kuokkasta, Matti Leiniötä ja Riika Saarelaa sekä tarkkoja varainhoitajia Roger Östmania, Olli Pitkästä ja Marjo Parkkila-Harjua, Nora Varkilaa sekä Risto Kemppaista (EUBS 95 varainhoitaja) heidän uurastuksestaan.