Yleistä tietoa ylipainelääketieteestä

Suvilehto J, Arola O, Valtonen M. Ylipainehappihoito. Lääkärin käsikirja [online]. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 2023 [päivitetty 14.6.2021]. Saatavilla Internetissä (sisältyy Lääkärin tietokantoihin, vaatii käyttäjätunnuksen): http://www.terveysportti.fi
Julkaistu Kustannus Oy Duodecim luvalla.


Keskeistä

·       Ylipainehappihoidossa (HBO [hyperbaric oxygen] -hoito) potilas hengittää 100-prosenttista happea painekammiossa, jossa on normaali-ilmanpainetta korkeampi paine, tavallisimmin 2.5–2.8 ATA (2.5–2.8 × normaali-ilmanpaine). Se vastaa sukellusta 15 msw:n (= meters of sea water; 2.5 ATA) tai 18 msw:n (2.8 ATA) syvyyteen.

·       Tavallinen HBO-hoito kestää 90 min/hoitokerta, ja sitä annetaan 1–3 kertaa vuorokaudessa 5–7 päivänä viikossa.

·       Sukeltajantaudin HBO-hoito kestää USN6-taulukon mukaan 4 t 50 min – 6 t 10 min tai USN5-taulukon mukaan 2 t 15 min.

Vaikutusmekanismi

Ylipaineen fysiologiset vaikutukset

 • Elimistöön retentoituneet, oireita aiheuttavat kaasukuplat puristuvat pienemmiksi.
 • Hapen liukeneminen elimistön nesteisiin nopeutuu.

Ylipainehapen vaikutus kudoksiin

 • Hapen tarjonta kudoksille tehostuu (happi liukenee plasmaan ja siirtyy 3–4 kertaa etäämmälle kapillaareista, kudosten happiosapaine nousee 10–14 kertaiseksi).
 • Vähentää kudosturvotusta (vasokonstriktio).
 • Parantaa iskeemisiä haavoja (fibroblastitoiminta palautuu).
 • Lisää kapillaarisuonten uudiskasvua iskeemisille alueille (intermittoiva hypoksia/hyperoksia).
 • Fibroblastien ja osteoklastien aktiviteetti ja kollageenisynteesi kiihtyvät.

Ylipainehappihoidon vaikutus infektioissa

 • Estää anaerobibakteerien kasvua (mm. Clostridium perfringens).
 • Estää toksiinien muodostumista (mm. hemolyyttiset ja kudosnekroosia aiheuttavat Clostridium perfringensin tuottamat alfa- ja theeta -toksiinit).
 • Parantaa valkosolujen toimintaa iskeemisissä kudoksissa (”oxidative burst” tehostuu).
 • Tehostaa eräiden mikrobilääkkeiden vaikutusta (mm. aminoglykosidit, sulfonamidit, siprofloksasiini).

Käyttöaiheet

HBO-hoito on ensisijainen hoito (ei vaihtoehtoisia hoitoja)

 • sukeltajantaudissa/dekompressiosairaudessa
 • ilma- ja kaasuemboliassa.
  • HBO-hoito voi hyödyttää < 6–8 t ilmaembolian jälkeen annettuna.

Kokemusperäiset HBO-hoidon käyttöaiheet

 • Vakava, oireinen häkä- ja savukaasumyrkytys
 • Kaasukuolio, nekrotisoiva faskiitti ja muut nekrotisoivat pehmytkudosinfektiot (Fournierin gangreena, syvät kaulainfektiot). HBO-hoito on kirurgian ja mikrobilääkehoidon liitännäishoito.
 • Huonosti paranevat ongelmahaavat (valtimo- ja laskimoperäiset, painehaavat)
  • Haava paranee ehjään ihoon saakka kaksi kertaa useammin kuin lumehoidolla.
 • Diabeettiset alaraajahaavat
  • HBO-hoito edistää diabeettisen jalkahaavan paranemista ja pienentää jalkahaavan kokoa tavanomaista hoitoa tehokkaammin.
  • HBO-hoito parantumatonta diabeettista jalkahaavaa sairastavalle on kustannusvaikuttavaa tavanomaiseen hoitoon verrattuna.
  • HBO-hoidon potentiaalista tehoa voi etukäteen arvioida raajan transkutaanihappimittauksella (hengittäen 100-prosenttista happea normaali-ilmanpaineessa).
 • Murskavammat (crush injury) ja muut traumaattiset iskemiat (esim. avomurtumat)
 • Sädetetyn leukaluun (osteoradionekroosi) toimenpiteiden yhteydessä
  • Yleensä HBO-hoito sekä pre- että postoperatiivisesti
 • Sädehoidon aiheuttama proktiitti ja kystiitti
  • HBO-hoito edistää limakalvon paranemista sädeproktiitissa, mutta kontrolloitu näyttö hoidon hyödyllisyydestä ja oireiden vähenemisestä puuttuu.
  • HBO-hoidon vaikutusta sädekystiitissä tutkitaan parhaillaan kansainvälisessä monikeskustutkimuksessa.
 • Äkillisen kuulonmenetyksen ja akuutin meluvamman hoito
 • Keskushermoston märkäkeräymät (aivoabsessit, selkäydinkanavan epiduraaliabsessit)
  • Kirurgisen hoidon liitännäishoitona
 • Äkilliset silmäsairaudet (verkkokalvon keskusvaltimon tukos)
  • HBO-hoito on tehokkain < 8 t näönmenetyksestä
 • Pään ja kaulan alueen kirurgiset kielekkeet
  • Huonosti paranevat kudossiirteet ja kielekkeet

Käyttöaiheet, joissa HBO-hoito vaikuttaa tehottomalta eikä sitä tule käyttää

 • Urheiluun liittyvät nivelside- ja rasitusvammat
 • MS-tauti
 • Akuutin aivoinfarktin ja traumaattisen aivovamman hoito
 • Krooninen tinnitus
 • Akuutti sepelvaltimo-oireyhtymä
 • Autismi

Vasta-aiheet

Absoluuttinen vasta-aihe

 • hoitamaton pneumothorax

Suhteelliset (useimmiten hoidettavissa)

 • Eräät lääkitykset
  • Disulfiraami (voi lisätä hapen toksisuutta)
  • Eräät solunsalpaajat: doksorubisiini, sisplatiini, bleomysiini (vaikutus ja haittavaikutukset voimistuvat)
 • Vaikea klaustrofobia
 • Ylähengitystieinfektio, jos runsaat, tukkivat eritteet
 • Kouristustaipumus
 • Aiempi spontaani pneumothorax
 • Emfyseema ja CO2-retentio
 • Äskettäisen thoraxkirurgian jälkitila
 • Kongenitaalinen sferosytoosi

Komplikaatiot

 • Barotraumat ilmaonteloissa (vrt. sukellus)
  • Välikorvat (tajuttomille tai sedatoiduille parasenteesit)
  • Poskiontelot
  • Huonot tai väliaikaisesti paikatut hampaat
  • Liittyvät useimmiten samanaikaiseen hengitystieinfektioon.
 • Hapen toksisuus
  • Kouristukset
  • N. 1.4/10 000 hoitokertaa 2.5 ATA:lla 90 minuutin hoitokaaviolla
  • Lääkkeet, respiratorinen asidoosi, kuume, sepsis altistavat.
  • Sedatiivit, gangliosalpaajat, hypotermia suojaavat.
  • Hoito: ilmahengitykselle, tarvittaessa diatsepaami
   • Ei myöhäisvaikutuksia
 • Keuhkovaurio
  • Ei ongelma nykyisillä hoito-ohjelmilla
 • Väliaikainen myopia
  • Jos kuukausien sarjahoito, ad 30 %
  • Korjaantuu itsekseen.
 • Katarakta voi kypsyä.

Saatavuus

Turun yliopistollinen keskussairaala, aikuisten teho-osasto

Kirjallisuutta

1.     Jain KK. Kirjassa: Textbook of Hyperbaric Medicine, 6th Edition. Cham: Springer International Publishing 2017.

2.     Mathieu D, Marroni A, Kot J. Tenth European Consensus Conference on Hyperbaric Medicine: recommendations for accepted and non-accepted clinical indications and practice of hyperbaric oxygen treatment. Diving Hyperb Med 2017;47(1):24-32. PubMed

3.     Game FL, Hinchliffe RJ, Apelqvist J ym. A systematic review of interventions to enhance the healing of chronic ulcers of the foot in diabetes. Diabetes Metab Res Rev 2012;28 Suppl 1():119-41. PubMed

4.     Löndahl M, Katzman P, Nilsson A ym. Hyperbaric oxygen therapy facilitates healing of chronic foot ulcers in patients with diabetes. Diabetes Care 2010;33(5):998-1003. PubMed

5.     Garcia-Covarrubias L, McSwain NE Jr, Van Meter K ym. Adjuvant hyperbaric oxygen therapy in the management of crush injury and traumatic ischemia: an evidence-based approach. Am Surg 2005;71(2):144-51. PubMed

6.     Clarke RE, Tenorio LM, Hussey JR ym. Hyperbaric oxygen treatment of chronic refractory radiation proctitis: a randomized and controlled double-blind crossover trial with long-term follow-up. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2008;72(1):134-143. PubMed

7.     Glover M, Smerdon GR, Andreyev HJ ym. Hyperbaric oxygen for patients with chronic bowel dysfunction after pelvic radiotherapy (HOT2): a randomised, double-blind, sham-controlled phase 3 trial. Lancet Oncol 2016;17(2):224-233. PubMed

8.     Ylikoski J, Mrena R, Makitie A ym. Hyperbaric oxygen therapy seems to enhance recovery from acute acoustic trauma. Acta Otolaryngol 2008;128(10):1110-5. PubMed

9.     van der Veen EL, van Hulst RA, de Ru JA. Hyperbaric Oxygen Therapy in Acute Acoustic Trauma: A Rapid Systematic Review. Otolaryngol Head Neck Surg 2014;151(1):42-5. PubMed

10.  Bartek JJr, Jakola AS, Skyrman S ym. Hyperbaric oxygen therapy in spontaneous brain abscess patients: a population-based comparative cohort study. Acta Neurochir (Wien) 2016;158(7):1259-67. PubMed

Lisälukemista

Arola O. Ylipainehappihoito. Duodecim 2018: 134:1996-205.