Vuosi 2007

Vuosikokouksessa 10.1.2007 varapuheenjohtaja Jari Suvilehto valittiin jälleen puheenjohtajaksi ja hän otti ohjat käsiinsä. Uuteen hallitukseen toivottiin Timo Jamaa, joka oli saanut sukellus- ja ylipainelääketieteen erityispätevyyden vuonna 2006. 

Kuopion pelastusopistolla järjestettiin 16.-17.3.2007 koulutus- ja keskustelutilaisuus aiheesta Sukeltajan terveystarkastus ja ylipainehappihoito Suomessa. Mukana oli sukeltajan terveysselvityksestä luennoimassa professori Hans Örnhagen Ruotsista. Kurssilla käytiin monipuolisesti läpi sukeltajan terveystarkastuksen perusteita ja kehiteltiin uutta toimintamallia sukeltajan terveystarkastuksia varten yhdessä Sukeltajaliiton kanssa. Ylipainehappihoidon nykytilanne Suomessa käytiin myös kattavasti läpi.

Yhdistys järjesti yhdessä Suomen Anestesiologiyhdistyksen Ensihoitojaoksen, Sotilaslääketieteen keskuksen Sukellus- ja Laivastolääketieteen yksikön ja Lääkintä-RUK:n kanssa 20.-21.4.2007 kolmannen ADALS-kurssin Upinniemessä (Advanced Diving Accident Life Support). Osanottajia oli 39.

 Biomedicumissa Helsingissä järjestettiin 17.11.2007 yhteinen koulutus Suomen ilmailulääketieteen yhdistyksen ja Ilmailulääketieteen keskuksen (AMC Aero Medical Centre) kanssa ja samalla myös pitkästä aikaa peruskurssi sukeltajan lääkärintarkastuksista. Samalla tutustuttiin Aero Medical Centren uuteen painekammioon.